Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

Home|Wegwijzer|Links|Contact|Login
Home

Mededelingen


 


Website ter ondersteuning voor gesprekken met de gemeente of een sociaal wijkteam.

In deze brief kunt u lezen waarom en door wie er een informatieve brief en website is opgesteld. Deze site kan u helpen ter voorbereiding op gesprekken met de gemeente of een sociaal wijkteam.

De website bereikt u door deze link te klikken.

 

Het raadsinformatie systeem. (RIS)

 

Op dit systeem kunt u kijken wanneer en waarover er een raadsinformatie is. Dit kan vooral voor betrokkenen / gebruikers van de Wmo van belang zijn. Wij raden u weel aan om regelmatig deze site te bezoeken, daar er nog al eens wijzigingen zijn in deaangekondigde data. Klik voor het bezoeken van deze site op onderstaande link.

 

Raadsinformatie systeem. (RIS)

 

 

Wmo-raad wordt:

Adviesraad voor het Sociaal Domein

 
Met de komst van de Wmo op 1 januari 2007 is er in Nieuwegein een Wmo-raad gekomen.
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente aangaande de Wmo.

De Wmo-raad bestaat uit mensen die de verschillende doelgroepen, zoals jeugd, ouderen,mantelzorgers, wijknetwerk, mensen met een verstandelijke beperking (of hun vertegenwoordigers)en mensen met een lichamelijke beperking goed kennen. Zij geven informatie van inwoners uit Nieuwegein door en kunnen daardoor de gemeente van goede adviezen voorzien. Bovenstaande was tot eind december 2014.

Nu met ingang van januari 2015 is de AWBZ overgegaan naar de Wmo. Daarnaast zijn ook de Jeugdzorg en de GGZ overgegaan naar de gemeenten. Dit wordt ook wel de drie transities genoemd. Het werkveld van deze transities is een stuk breder geworden en de Wmo is er maar een onderdeel van. Na een raadsinformatieavond samen met leden van de Wmo-raad wordt er naar alle waarschijnlijkheid gekozen voor een brede "Wmo-raad". Vermoedelijk zal de naam dan ook wel gaan veranderen in de trant van "Adviesraad voor het Sociaal Domein". De samenstelling van de raad zal voor het grootste gedeelte gelijk zijn als de oude Wmo-raad, met dien verstande dat er wat meer leden inkomen met bepaalde expertises op de nieuwe werkvlakken. Met zo'n samenstelling kunnen wij de gemeente van gedegen adviezen voorzien.

 

Het nieuwe email adres van de adviesraad is:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein


Met ingang van 23 september 2016 is de nieuwe verordening voor de adviesraad voor het Sociaal Domein van kracht geworden. Hierbij is de verordening voor de Wmo-raad Nieuwegein komen te vervallen.

Om deze verordening te lezen klik op deze link